പത്ര പ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം : സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു

കേരള പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയന്‍ 56-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ജൂലൈ അവസാനവാരം നടക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിവിധമാധ്യമങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് കുറഞ്ഞത് 1500 പ്രതിനിധികൾ

Read more
error: Content is protected !!