വിപ്രോയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഐടി തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ പരാതി

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയായ വിപ്രോക്കെതിരെ പരാതിയുമായി നാസെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എംപ്ലോയീസ് സെനറ്റ്. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ കബളിപ്പിച്ച വിപ്രോക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് നാസെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എംപ്ലോയീസ് സെനറ്റ്

Read more

വിപ്രോ 300 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയായ വിപ്രോ 300 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നെ എതിരാളി കമ്പനിയില്‍ കൂടി ജോലി ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന്

Read more
error: Content is protected !!