സെൻസെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും ഇടിഞ്ഞു; ദുബലമായി സൂചികകൾ

യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് 75 ബേസിസ് പോയിന്റ് വർധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആഗോള വിപണി ദുർബലമായി. ആഭ്യന്തര സൂചികകളിൽ നഷ്ടം നേരിട്ടു. ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്‌സ് 0.57

Read more
error: Content is protected !!